5-10-2020

Dit is een lesvrije dag voor leerlingen. Het team van Compass gebruikt deze dag als een studiedag.