28-6-2021

In de week van 28 juni vinden er weer leerling-ouder-coach gesprekken plaats. Naar alle verwachting zullen deze nog steeds via telefoon of teams moeten plaatsvinden. 

Ouder worden te zijner tijd door de coach van hun zoon/dochter uitgenodigd voor het gesprek.