19-7-2021

Wij sluiten dit jaar af met een groeiweek. Het thema dat centraal staat tijdens deze week is "toekomst". Er zullen weer diverse activiteiten worden georganiseerd.

Het rooster voor de groeiweek wordt te zijner tijd gepubliceerd.