19-12-2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),


In de laatste week voor de kerstvakantie staat de derde groeiweek gepland. Deze groei-week gaat over het thema ‘Beschavingen’. Graag attenderen wij u erop dat de groei-avond staat gepland op donderdag 19 december 2019. In het kader van thema ‘Beschavingen’ willen wij leerlingen graag in aanraking laten komen met verschillende groepen binnen onze samenleving. We denken bijvoorbeeld aan mensen met een fysieke beperking, mensen met een bepaalde geloofsovertuiging, mensen met een bijzonder beroep, maar ook aan homoseksualiteit, spiritualiteit, et cetera. Leerlingen krijgen de opdracht om interviewvragen voor te bereiden. De gastspreker gaat in gesprek met kleine groepjes leerlingen. De interviews vinden plaats op vrijdag 20 december tussen 9.45 en 12.00 uur.


Bent u in de gelegenheid om het gesprek met de leerlingen aan te gaan, of kent u iemand die hieraan een bijdrage wil leveren, dan horen wij dat graag.


Op donderdag 19 december gaan de leerlingen naar Schunck voor een workshop. Hier is vervoer voor nodig. De indeling is als volgt:


Klas 1A: 08.30u naar Schunck, 10.30u terug naar school.
Klas 1B: 10.15u naar Schunck, 12.15u terug naar school.
Klas 2A: 12.30u naar Schunck, 14.30u terug naar school.


Bent u in de gelegenheid om de leerlingen naar Schunck te brengen en daarna weer terug naar school te brengen, dan horen wij het ook graag.


U kunt zich per mail opgeven bij: s.willems@stichtinglvo.nl of m.vankessel@stichtinglvo.nl Dit graag vóór 25 november 2019.


Wij hopen u te mogen ontmoeten!


Met vriendelijke groet, Sonja Willems en Miranda van Kessel