2-4-2020

1 april 2020

Beste ouders, beste leerlingen,

Het kabinet heeft besloten om de algemene maatregelen in de strijd tegen corona te verlengen tot en met dinsdag 28 april 2020. Het kabinet heeft ook besloten om de scholen tot en met de meivakantie gesloten te houden. Onze school is daarom dicht voor lessen tot en met 3 mei 2020.

Online onderwijs
Onderwijs op afstand voor alle leerlingen gaat gewoon door. We hebben er keihard aan gewerkt om goed online onderwijs in te richten. De komende periode gaan we verder met het geven van online onderwijs zodat wij leerlingen optimaal kunnen begeleiden naar volgend schooljaar.

Overgaan naar de volgende klas

Leerlingen doen hun afrondingen digitaal thuis of krijgen alternatieve opdrachten die digitaal ingeleverd worden. In de week na de meivakantie wordt er contact met u opgenomen door de coach. Naar aanleiding van de komende leerlingbespreking zal u te horen krijgen hoe uw zoon of dochter er nu voor staat.

Leerlingen die bij ons terecht kunnen

Onze school is dicht voor lessen, maar blijft wel geopend voor leerlingen met ouders in vitale beroepen en voor kwetsbare leerlingen. Er is dan geen les, wel bieden we veilige opvang onder toezicht.

Hygiëne

We vragen onze leerlingen en medewerkers die met een geldige reden op school zijn, om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de ellenboog en papieren zakdoeken gebruiken. We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. We treffen maatregelen om veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen, bijvoorbeeld door reiniging en desinfectie van werkplekken en deuren. Voor eventuele afname van schoolexamens op school, wordt ook voor schone werkplekken gezorgd.  

Meer informatie

In de week voor 28 april zal het kabinet laten weten wat de maatregelen na 28 april zullen zijn. Wij zullen u dan ook zo snel mogelijk laten weten wat dit betekent voor uw zoon/dochter.

Veel informatie is ook te vinden op de website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Hebt u vragen over de gezondheid van uw kinderen en/of over hygiënemaatregelen, dan kunt u kijken op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/.

Wij danken u voor uw begrip in deze tijd.

Namens alle collega’s van Compass veel sterkte en een goede gezondheid gewenst!

Mw. D. Kusters