Groei

Groeimomenten zijn er om leerlingen voor te bereiden op het ontwikkelen van vaardigheden en op zoek te gaan naar hun eigen bestemming in deze wereld. Zo zullen leerlingen van Compass o.a. moeten leren flexibel te zijn; goed moeten kunnen samenwerken en kunnen signaleren als het niet goed gaat. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze een zelfstandig leervermogen hebben ontwikkeld zodat ze voortdurend bij kunnen blijven in hun vakken, maar ook daarbuiten. Ze zullen immers hun hele leven lang blijven leren, blijven ‘groeien’ om zich zodoende goed te kunnen ontwikkelen.

Relatie

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen sociale vaardigheden en executieve functies, welke kwaliteiten zij bezitten/nodig hebben en hoe zij deze kunnen ontwikkelen. We kiezen voor dagelijkse relatiemomenten omdat we het belangrijk vinden om leerlingen te zien, zodat we op de hoogte zijn van het welzijn van de leerlingen. Leerlingen starten elke dag met het relatiemoment met een coach of docent. We vinden namelijk dat leerlingen met respect en met begrip om moeten kunnen gaan met zichzelf, een ander en de omgeving. Tevens wordt tijdens het relatiemoment aandacht besteed aan de actualiteiten.

Ontdekken & Ervaren

Bij Ontdekken en ervaren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren én ze leren van en mét elkaar. Binnen O&E wordt gewerkt aan het curriculum, dit curriculum bevat de landelijk verplichte vakken en inhoud en wordt gevormd door de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn het uitgangspunt bij het vak O&E. Tijdens de lessen zijn de doelen helder en wordt er gewerkt om deze doelen te behalen.

Inspiratie

De leerlingen kunnen zich als volwaardig wereldburger vrij bewegen in de wereld. De belangrijkste reden voor inspiratie is verwondering over het universum, de wereld en de plaats van de leerling hierin. Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van lucht naar de longen. In de spreektaal wordt inspiratie gebruikt als synoniem voor ideeën hebben, bezieling, ingeving en enthousiasme. Het is een bewustzijnstoestand waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos problemen oplost, oplossingen aandraagt of ideeën genereert.