Bij Compass zijn we trots op onze ouders. Wij vinden de band met ouders enorm belangrijk. Als ouder bent u immers een belangrijke factor in de opvoeding en opleiding van de leerling. Samen kunnen we het beste uit de leerling halen.

Maandelijks contact

Bij Compass hebben we de afspraak gemaakt dat we maandelijks contact met de ouders opnemen om de voortgang en het welbevinden van de leerling te bespreken. De coach van de leerling zal dan contact opnemen. 

LOC-gesprekken

Driemaal per jaar vindt er een Leerling-Ouder-Coach-gesprek plaats. Aan dat gesprek nemen de leerling, ouder en coach deel. In een dergelijk gesprek wordt het welzijn van de leerling, de resultaten, het gedrag, de aanwezigheid en de gestelde doelen besproken.

Ouderraad

Bij Compass hebben we ook een ouderraad. De ouderraad komt circa 1x per maand samen om de zaken binnen school te bespreken. Wij vinden de feedback van ouders zeer waardevol. De ouderraad is het platform bij uitstek waar ouders hun mening over school kunnen geven. U zult de ouders van de ouderraad ook vinden bij onze open dagen en info-avonden. We zijn trots op onze ouders! Als u meer informatie zou willen over de ouderraad dan kunt u contact opnemen met Peter van Rijmenam.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Dit wordt de ’vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. U kunt kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. Wanneer er niet wordt voldaan aan de bijdrage zal de leerling niet worden uitgesloten van de activiteiten. We hopen dat we vanuit de solidariteitsgedachte deze activiteiten, die typisch zijn voor Compass, mogelijk kunnen maken.

Compass vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen:

  • € 100,- voor het eerste kind
  • Voor elk volgend kind € 85,-.

De ouderbijdrage wordt o.a. voor de volgende doelen ingezet:

  • Kopieerkosten
  • Vieringen/excursies
  • Kosten tijdens groeiweken/groeiavonden

De hoogte en de wijze van besteding van de ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

U ontvang in het nieuwe schooljaar, via de afdeling financiën, een mail, met een betaalverzoek (link) om dit bedrag te betalen. Het is mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Contante betaling van de ouderbijdrage is niet mogelijk.