Bij Compass zijn we trots op onze ouders. Wij vinden de band met ouders enorm belangrijk. Als ouder bent u immers een belangrijke factor in de opvoeding en opleiding van de leerling. Samen kunnen we het beste uit de leerling halen.

Maandelijks contact

Bij Compass hebben we de afspraak gemaakt dat we maandelijks contact met de ouders opnemen om de voortgang en het welbevinden van de leerling te bespreken. De coach van de leerling zal dan contact opnemen. 

LOC-gesprekken

Driemaal per jaar vindt er een Leerling-Ouder-Coach-gesprek plaats. Aan dat gesprek nemen de leerling, ouder en coach deel. In een dergelijk gesprek wordt het welzijn van de leerling, de resultaten, het gedrag, de aanwezigheid en de gestelde doelen besproken.

Ouderraad

Bij Compass hebben we ook een ouderraad. De ouderraad komt circa 1x per maand samen om de zaken binnen school te bespreken. Wij vinden de feedback van ouders zeer waardevol. De ouderraad is het platform bij uitstek waar ouders hun mening over school kunnen geven. U zult de ouders van de ouderraad ook vinden bij onze open dagen en info-avonden. We zijn trots op onze ouders! Als u meer informatie zou willen over de ouderraad dan kunt u contact opnemen met Peter van Rijmenam.