Compass is een innovatieve school die werkt vanuit persoonlijke leerdoelen van de leerlingen én de leerdoelen van SLO; die zijn verankerd in de eindexamentermen gesteld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Compass maakt gebruik van adaptief en gepersonaliseerd onderwijs welk aanbodgericht en vraaggestuurd wordt aangeboden.

Onderwijsvormen

Compass als school biedt de onderwijsvormen vmbo-tl, havo en atheneum aan. Het vmbo-tl leidt op tot niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs, het havo en atheneum bereiden voor op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Coaching

Iedere leerling wordt gekoppeld aan een coach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om het leerproces en de sociale-emotionele ontwikkeling van de leerling. Wekelijks is er een "één-op-één gesprek" tussen de leerling en de coach. Samen met de coach worden vorderingen en valkuilen besproken en (persoonlijke) leerdoelen vastgelegd. Met de coach kunnen ook andere zaken besproken worden die voor de leerling van belang zijn. De coach is voor de leerling een maatje voor een schooljaar en begeleid hem of haar in het groeiproces.

Per klas zijn er 2 coachen:

C1A: Dhr. R. Daelemans en Dhr. P. Kleinjans
C1B: Mevr. L. Dalm en Dhr. L. Wetzels
C2A: Dhr. B. Uludag en Mevr. S. Willems
C2B: Mevr. M. van Kessel en Dhr. B. Horsch
C3A: Mevr. N. Wojciechowski en Mevr. B. Bezemer

 

Compass