Compass is een innovatieve school die werkt vanuit persoonlijke leerdoelen van de leerlingen én de leerdoelen van SLO; die zijn verankerd in de eindexamentermen gesteld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Compass maakt gebruik van adaptief en gepersonaliseerd onderwijs welk aanbodgericht en vraaggestuurd wordt aangeboden.

Onderwijsvormen

Compass als school biedt de onderwijsvormen vmbo-tl, havo en atheneum aan. Het vmbo-tl leidt op tot niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs, het havo en atheneum bereiden voor op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Coaching

Iedere leerling wordt gekoppeld aan een coach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om het leerproces en de sociale-emotionele ontwikkeling van de leerling. Wekelijks is er een "één-op-één gesprek" tussen de leerling en de coach. Samen met de coach worden vorderingen en valkuilen besproken en (persoonlijke) leerdoelen vastgelegd. Met de coach kunnen ook andere zaken besproken worden die voor de leerling van belang zijn. De coach is voor de leerling een steun voor een schooljaar en begeleidt hem of haar in het groeiproces.

Elke klas heeft minimaal 2 coaches:

C1A: Brian Horsch, Gino Gaiga, Miranda van Kessel
C1B: Vincent van den Bosch, Gino Gaiga, Miranda van Kessel
C1C: Sandro Heling, Nora Nait Oumenssour, Miranda van Kessel
C2A: Nancy Wojciechkowski, Julia Poussart, Nora Nait Oumenssour
C2B: Jeroen van Rooij, Nora Nait Oumenssour , Julia Poussart 
C3A: Steve Loock, Tom Bremen, Levi Vaessen, Ron Daelemans
C3B: Steve Loock, Rom Bremen, Ron Daelemans
C4A: Sonja Willems, Bora Uludag
C4B: Sonja Willems, Miranda van Kessel
Klas 4 Akerstraat:
Bora Uludag, Ron Daelemans

 

Compass