Medezeggenschap = samen aan het roer staan!

Medezeggenschap betekent dat je samen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen neemt. In het geval van een school komt het erop neer dat niet de schoolleiding alleen alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en ook leerlingen meepraten en denken over beleid. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap op scholen geregeld. De WMS zegt dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Een MR is een raad die bestaat uit drie geledingen (groepen), namelijk: personeel, ouders en leerlingen.

De medezeggenschapsraad van Compass bestaat uit onderstaande leden:

Personeelsgeleding:
Mevr. N. Ruijssenaars (voorzitter MR)
Dhr. B. Uludag (secretaris)

Leerlinggeleding:
Mej. G. Theunissen

Oudergeleding:
Dhr. B. De Wever

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij deze bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

Vergaderschema schooljaar 2019-2020

02 november 2020
14 december 2020
25 januari     2021
29 maart      2021
31 mei         2021
28 juni         2021

De MR is te bereiken onder mr@compass-lvo.nl of via de administratie van Compass.

Dhr. B. Uludag (3)
Dhr. B. Uludag (3)
Bora Uludag Docent Duits | Secretaris medezeggenschapsraad Neem contact met mij op