Compass is een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Wij dagen de leerlingen uit en helpen hen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf)kritische mensen die in staat zijn, met een open blik, volop mee te doen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Om dit te bereiken zetten wij in op het bouwen aan goede relaties en boren we de natuurlijke nieuwsgierigheid aan bij de leerlingen. Wat voor onze leerlingen geldt, is ook van belang voor het team. Ook wij worden uitgedaagd om ons te ontwikkelen en te groeien. Samen staan wij voor een leven-lang-leren mentaliteit.

Leren bij Compass betekent het optimaliseren van groei van onze leerlingen, zodat hun leerproces zich ontwikkelt richting het gewenste doel. Het beste uit jezelf halen; je verwonderen, jezelf laten zien en daar trots op zijn. Compass is goed voorbereid werken aan de toekomst Wij willen graag die school zijn waarin iedereen in relatie met/tot elkaar zich ontwikkelt en groeit.

Leerlingen, team en ouders werken ieder vanuit hun eigen rol samen om leerlingen bagage voor de toekomst mee te geven. Compass is die school, die midden in de samenleving staat en daar op een positieve manier aan bijdraagt. Dit willen wij doen door persoonlijkheden af te leveren die evenwichtig, weerbaar en kritisch zijn en die met een open blik hun bijdrage willen leveren aan een betekenisvolle en duurzame samenleving.

Waarom de naam Compass?

Compass geeft aan dat iedere leerling zijn eigen windrichting heeft om voortgezet onderwijs te mogen genieten. Iedere leerling vaart zijn eigen koers om zijn eigen persoonlijke doelen en het einddoel te bereiken.

 

Visie Kernwaarden (1)