Compass is een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Wij dagen de leerlingen uit en helpen hen om zich te ontwikkelen tot sociale, weerbare en (zelf)kritische mensen. Ze zijn in staat met een open blik mee te doen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.
Om dit te bereiken zetten wij in op het bouwen aan goede relaties en prikkelen we de nieuwsgierigheid bij de leerlingen. Wat voor onze leerlingen geldt, is ook van belang voor het team. Ook wij worden uitgedaagd om ons te ontwikkelen en te groeien. Samen staan wij voor een leven-lang-lerenmentaliteit.

"Leren" betekent bij Compass het optimaliseren van groei. Leerlingen volgen ieder hun eigen leerproces waarbinnen zij zich ontwikkelen om de gewenste doelen te bereiken. Wij inspireren onze leerlingen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen, zichzelf te laten zien en daar ook trots op te zijn.
Om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst worden vaardigheden ingezet die je nodig hebt in de huidige maatschappij.

Er is een krachtige samenwerking tussen de leerling, zijn ouders, zijn coach en het team, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Compass is een school die de omgeving betrekt in het onderwijs. 

Op Compass mag je in een veilige omgeving jezelf zijn. Het is een plek waar je je thuis kunt voelen en waar je op ontdekkingsreis gaat naar je eigen toekomst. Je vaart je eigen koers om zo je persoonlijke doelen bereiken.

 

Visie Kernwaarden (1)