Een leerling die door ziekte of bezoek aan een specialist de lessen niet kan volgen, dient door een van zijn ouder(s) of verzorger(s) afgemeld te worden.

Dit kan ‘s morgens tussen 8:00 uur en 8:30 uur: telefonisch op 045-5258616  of schriftelijk via het absentieformulier met handtekening bij de administratief medewerker.

Belangrijk om te weten: ouder(s) of verzorger(s) melden hun zoon/dochter élke dag af in verband met ziekte. Het is mogelijk dat de coördinator van de betreffende afdeling na een afmelding contact met u opneemt over deze afmelding. Dit als controle op mogelijk ongeoorloofd verzuim.

Een verzoek om verlof dient altijd minimaal één werkweek van tevoren te worden aangevraagd bij de locatiedirecteur. U kunt dit schriftelijk indienen met behulp van het daarvoor bestemde formulier.

Ziek