Leerlingenraad

Bij Compass hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een aantal afgevaardigde leerlingen van elke klas. Elke klas is dus vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit 7 leerlingen, te weten: Yousra Hikmat Jafar (C1A), Nina Decaux-Detz (C1A), Anne Van den Hove (C1B), Vera Verheijde (C1B), Finn Rutjes (C2A), Iris Vogelzang (C2A) en Nova Knubben (C2A). 

 

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad kan de medezeggenschapsraad (MR) adviseren en eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. De leerlingenraad kan daarnaast een aantal activiteiten organiseren voor de leerlingen. Ook kan de leerlingenraad input geven over zaken op school zoals het rooster en groeiweken.