Leerlingenraad

Bij Compass hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een aantal afgevaardigde leerlingen uit ieder leerjaar. De leerlingen worden bijgestaan door Ron Daelemans en Sandro Heling.

 

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad kan de medezeggenschapsraad (MR) adviseren en eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. De leerlingenraad kan daarnaast een aantal activiteiten organiseren voor de leerlingen. Ook kan de leerlingenraad input geven over zaken op school zoals het rooster en groeiweken.